Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

ΓΔ και FTSE 20131127

Η σελίδα ενημερώνεται πριν την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης.


ΧΑΑ κλείσιμο 20131127

Η ενημέρωση γίνεται πριν την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης η ενημέρωση γίνεται μόνο μέσα στην ομάδα SophoGems. http://bit.ly/1a5HIR8

ΓΔ και FTSE 20131126

Η σελίδα ενημερώνεται πριν την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης.
ΧΑΑ κλείσιμο 20131126

Η ενημέρωση γίνεται πριν την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης η ενημέρωση γίνεται μόνο μέσα στην ομάδα SophoGems. http://bit.ly/1a5HIR8


Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΓΔ και FTSE 20131114

Η σελίδα ενημερώνεται πριν την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης.
ΧΑΑ κλείσιμο 20131114

Η ενημέρωση γίνεται πριν την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης η ενημέρωση γίνεται μόνο μέσα στην ομάδα SophoGems. http://bit.ly/1a5HIR8ΓΔ και FTSE 20131113

Η σελίδα ενημερώνεται πριν την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης.
ΧΑΑ κλείσιμο 20131113

Η ενημέρωση γίνεται πριν την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης η ενημέρωση γίνεται μόνο μέσα στην ομάδα SophoGems. http://bit.ly/1a5HIR8


Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013