Αποποίηση ευθύνης

Το περιεχόμενο των διαφόρων μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιώ, όπως οι ιστότοποι, τα blogs, το Facebook, το Twitter, το Skype, το TeamViewer, το AnyDesk, το PalTalk, το Linkedin, το WebEx, των forums αλλά και κάθε άλλου μέσου βασίζεται κυρίως αλλά όχι μόνο σε σύνθετα συστήματα τεχνικής ανάλυσης που έχω αναπτύξει τις τελευταίες 3 δεκαετίες πάνω σε διάφορα Χρηματιστηριακά προϊόντα. Τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση μετοχών ή παραγώγων αυτών ή οποιουδήποτε άλλου Χρηματοοικονομικού προϊόντος.

Κάθε επενδυτής οφείλει πριν από κάθε αγοραπωλησία να συμβουλεύεται τον Επενδυτικό του Σύμβουλο, τον Χρηματιστή του και τον Πιστοποιημένο Αναλυτή του. Η τελική ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του. Ας σημειωθεί ότι σε πολλούς τίτλους μπορεί να έχω θέση και πιθανώς να αυξομειώνω αυτές τις θέσεις κατά το δοκούν. Ουδεμία ευθύνη φέρω για τυχόν ελλείψεις, ανακρίβειες ή οποιαδήποτε επενδυτική πράξη.

Μόνο εάν συμφωνείτε απολύτως με τα παραπάνω να παραμείνετε εδώ, γιατί παραμονή σας εδώ και ανάγνωση του περιεχομένου σημαίνει και απόλυτη συμφωνία με την παραπάνω αποποίηση της ευθύνης μου.

Ευχαριστώ

Γιώργος Μάρκοβιτς

Δεν υπάρχουν σχόλια: