Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Συνεδρίαση της 25092020

 

Συνεδρίαση της 24092020

 

Συνεδρίαση της 23092020

 

Συνεδρίαση της 22092020

 

Συνεδρίαση της 21092020

 

Συνεδρίαση της 18092020