Χρυσός, Παράγωγα και Μετοχές ΗΠΑ και Forex

Παρακαλώ επισκεφθείτε το αγγλόφωνο blog που χρησιμοποιώ για το  Forex, τα Futures του ES, τις Αμερικάνικες Μετοχές και τα Πολύτιμα Μέταλλα : 

http://gemsbot.blogspot.com


For new followers, the word GemsBot is derived from my name and the trading robot I am using since 2007 for my high frequency trades.

(Ge)orge (m)arcovit(s) ro(Bot)  =  GemsBot

Have Fun !

Δεν υπάρχουν σχόλια: