Επεξηγήσεις GemQuad

Οι Δείκτες GemsBot που δημιούργησα τα τελευταία 16 χρόνια είναι σύνθετοι στο περιεχόμενο και απλοί στην εμφάνιση και χρήση τους. Στην ουσία έχω προσπαθήσει να συμπεριλάβω όλο το σκεπτικό που περιέχουν πολλαπλοί κλασικοί και μοντέρνοι Δείκτες και τον αλγόριθμο να κάνει την επίπονη δουλειά συνεχούς αξιολόγησης με κάθε πράξη.

Έτσι καταλήγω σε απλά διαγράμματα και πίνακες του ταξινομούν, ακόμα και χιλιάδες μετοχές για τις Διεθνείς Αγορές, ώστε να μην γίνονται λάθη, να μην χρονοτριβούμε, να μην δημιουργείται κόπωση αλλά και με τα ίδια δεδομένα να παίρνονται ίδιες αποφάσεις χωρίς υποκειμενική εξάρτηση.

Για αυτό δεν χρειάζεται να είναι κάποιος πυρηνικός φυσικός ή ταλαντούχος επενδυτής για να τους χρησιμοποιήσει επικερδώς. Χρειάζεται όμως μία στοιχειώδη κατανόησή τους και βασική εκπαίδευση που την παρέχω δωρεάν σε διαδραστικές συναντήσεις 55 λεπτών στο Skype.

Εάν δεν γνωρίζετε την χρήση των αξιολογήσεων που γίνονται με τα GemsBot μην τις χρησιμοποιείτε μέχρι να μιλήσουμε στο Skype και να απαντηθούν όλες ερωτήσεις σας και να λυθούν όλες οι απορίες σας.Screener

Αυτό είναι το όνομα του πίνακα που περιέχει 33 επιλεγμένες Μετοχές και 3 Δείκτες του ΧΑ. Εκτός από τα αυτονόητα κλασσικά στοιχεία ο πίνακας περιέχει και 2 τετράστηλες αξιολογήσεις, με τις 4 πρώτες χρωματιστές στήλες να αναφέρονται σε ένα ημερήσιο διάστημα και οι 4 στήλες στο δεξί άκρο να αναφέρονται σε 30λεπτη αξιολόγηση.  Οι ημερήσιες αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται για αγοραπωλησίας διάρκειας ολίγων ή περισσοτέρων ημερών, αυτό που αποκαλείται swing trades. Οι 30λεπτες αξιολογήσεις αφορούν γρήγορες κινήσεις μέσα στην ημέρα ή έστω να διαρκέσουν μέχρι και την επομένη συνεδρίαση, τα intraday trades.

Αυτό που γίνεται μέσα στο Screener είναι να έχουν συγκεντρωθεί τα αποτελέσματα της Τεχνικής Ανάλυσης του δείκτη SSI_GemsBot (Strength and Signals Indicator) για πολλές μετοχές, δεκάδες για το ΧΑ και εκατοντάδες για τα Χρηματιστήρια των ΗΠΑ. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης η ταξινόμηση του Screener γίνεται κάθε 5 δευτερόλεπτα με κριτήρια που τοποθετούν τους τίτλους για Αγορά στην κορυφή του Screener και για πώληση στο κάτω μέρος. Με απλά λόγια η ανάλυση των τίτλων είναι διαρκής και αυτόματη ώστε να αποφεύγονται οι υποκειμενικότητες και τα ανθρώπινα λάθη και να μην απαιτείται ταλέντο για να ερμηνευτούν τα σήματα.

Φυσικά η φωτογραφία του πίνακα που παρουσιάζω είναι αυτή που εμφανίζει τα σήματα στο κλείσιμο της ημέρας. Εάν δε δείτε πόσο χρόνος απαιτείται για να γίνει ένα διάγραμμα κλασσικής ανάλυσης, τότε θα συνειδητοποιείστε τη δυναμική του Screener. Η ταξινόμηση που παρουσιάζω στο blog είναι σε σχέση με τα swing trades και ταξινομεί αυτές που προσφέρονται καλύτερα για Αγορά πάνω και για Πώληση κάτω. 

Ο SSI είναι από τους παλαιότερους δείκτες που έχω δημιουργήσει και είναι πολύ αποτελεσματικός με μετοχές. Υπάρχουν άλλοι 4 κύριοι δείκτες που χρησιμοποιώ αλλά λειτουργούν σαν επιβεβαίωση και ενίσχυση των επιδόσεων των μετοχών. Ο SSI δείκτης αποτελείται από 2 μέρη, μία κίτρινη καμπύλη που μετράει τη δύναμη της μετοχής και από βελάκια που τοποθετούνται πάνω του, πράσινα ή κόκκινα τριών διαφορετικών εντάσεων που βγάζουν τα ξεκάθαρα μηνύματα εισόδου και εξόδου.

Οι 4 στήλες περιέχουν τα εξής. H πρώτη στήλη από αριστερά, με επικεφαλίδα Τ (Τώρα) δείχνει εάν την στιγμή της απεικόνισης υπήρξε ένα πράσινο ή κόκκινο βελάκι, που χαρακτηρίζονται με 1 ή –1 αντίστοιχα. Στη δεύτερη στήλη με τίτλο # (#Βελάκια) φαίνονται πόσα βελάκια του ιδίου χρώματος έχει πάρει η μετοχή από την ημέρα που πήρε την τρέχουσα κατεύθυνση. Στην τρίτη στήλη Π (Περίοδος) καταγράφεται ο αριθμός των συνεδριάσεων που πέρασαν από τότε που άλλαξε κατεύθυνση η μετοχή και τελικά στην τέταρτη στήλη Δ (Δύναμη) μετριέται η δύναμη της πορείας που έχει διανύσει κάθε μετοχή. Δυνάμεις μεγαλύτερες του 62,5 θεωρούνται ότι είναι πλέον θετικές και μικρότερες του 37,5 αρνητικές. Ενδιάμεσες δυνάμεις θεωρούνται ουδέτερες. Μία μετοχή μπορεί να έχει Δύναμη από 100 έως 0, αλλά πάνω από 75 και κάτω από 25 θεωρούνται ακραίες και οι μετοχές είναι υπέρ αγορασμένες ή υπέρ πουλημένες αντίστοιχα.

Για αυτό και το πρώτο πράσινο βελάκι όταν η δύναμη είναι κάτω από 25 είναι και το ισχυρότερο για θέσεις long. Αντίστοιχα το πρώτο κόκκινο βελάκι με δύναμη πάνω από 75 είναι το πλέον ισχυρό για θέσεις short. Τα επόμενα βελάκια του ιδίου χρώματος δηλώνουν ενίσχυση της θέσεως μας. Υπάρχουν αρκετοί συνδυασμοί σταδιακών τοποθετήσεων ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ σας, πάντα αυξάνοντας την θέση σε κερδοφόρες τοποθετήσεις, αλλά αυτό είναι καλό να συζητηθεί κατ‘ ιδίαν.

Indices

Περιλαμβάνουν τα γραφήματα των τριών Δεικτών, του ΓΔ, του FTSE και του ΔΤΡ στο πεντάλεπτο και καταγράφουν το υψηλό και χαμηλό ημέρας αλλά την τάση τους. Χρησιμοποιείται για να βλέπουμε τις ανοδικές και πτωτικές διασπάσεις μέσα στην ημέρα.

Gem50

Αυτό είναι το όνομα του Excel πίνακα που περιέχει 50 επιλεγμένες Μετοχές, τις 33 του Screener και 17 μικρότερης εμπορευσιμότητας. Εδώ παρουσιάζεται η μέτρηση ενός διαφορετικού Δείκτη, του Power_GemsBot, σε μορφή «θερμομέτρου» 30λεπτων διαστημάτων τόσο από την περίοδο που άλλαξε η τάση της κάθε Μετοχής όσο και την ημερήσια μεταβολή της . Οι μετοχές είναι ταξινομημένες με την ισχυρότερη μετοχή για long στην κορυφή μέχρι την ασθενέστερη που είναι κάτω για short. Ο δε αριθμός στην κάτω αριστερή γωνία μετράει τη μέση τιμή του Power, με πάνω από +35 ή κάτω από –35 να είναι μετρήσεις ισχυρά τασικών περιόδων.

Με βάση ένα χαρτοφυλάκιο που να αποτελείται από 8 μετοχές ή σε αντιστοιχία εάν κάποιος συνηθίζει να έχει περισσότερες από αυτές, προκύπτουν τα εξής σήματα.

Όποια μετοχή είναι πράσινη, έχει Power 35 ή μεγαλύτερη και είναι στις 4 κορυφαίες του πίνακα, αξίζει να την συμπεριλάβει στο χαρτοφυλάκιο του. Ταυτόχρονα μία μετοχή που έχει στο χαρτοφυλάκιό του και δεν είναι πλέον πράσινη, ή έχει Power χαμηλότερο από 35 ή καταλαμβάνει θέση στο πίνακα μεγαλύτερη από την 9άτη δεν αξίζει η κατοχή της. Έτσι βρίσκεται κάποιος με ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται μέχρι 8 μετοχές και έχει καλές πιθανότητες απόδοσης.

Last Hour

Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται ταξινομημένη η ποσοστιαία αλλαγή των 33 Μετοχών και των 3 Δεικτών την τελευταία ώρα της συνεδρίασης, κάτι που μας προδιαθέτει για ποιες Μετοχές έχουν καλή πιθανότητα ανόδου το επερχόμενο διάστημα.

Επίλογος

Φυσικά υπάρχουν αρκετά πρόσθετα κριτήρια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά, σαν την γενική πορεία της Αγοράς όπως αυτή εκφράζεται με τον ΓΔ, αλλά θα θυσιαστεί η απλότητα που είναι σημαντικό στοιχείο για διατήρηση της βιωσιμότητας και κερδοφορίας στις Αγορές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: