Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

Συνεδρίαση της 23102020

 

Συνεδρίαση της 22102020

 

Συνεδρίαση της 21102020

 

Συνεδρίαση της 20102020

 

Συνεδρίαση της 19102020