Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Διαγράμματα τίτλων του Screener από το Μάρτη μέχρι σήμερα 19062015

Για καθαρή εικόνα δείτε http://on.fb.me/1K0t2Z7 και πατήστε HD

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η χρήση του Screener παίζει κυρίαρχο ρόλο, γιατί από εκεί γίνονται όλες οι επιλογές, μια και οι τίτλοι ταξινομούνται διαρκώς ψηφιακά με την ιεράρχηση οι καλύτεροι για αγορά να πηγαίνουν στην κορυφή του. Αυτό είναι και ο λόγος που το blog είναι ανοικτό αυτό το σ/κ για να δείτε όλα τα κλεισίματα των τελευταίων μηνών και τις επιλογές της κάθε ημέρας.


Στο video παραθέτω τα διαγράμματα, που είναι από τη φύση τους αναλογικά, απλά και μόνο για ιστορική αναφορά. Όσοι συνειδητοποιούν την ουσιαστική διαφορά της μεθόδου μου, που δεν έχει αφετηρία το σκεπτικό να κάνει κάποιος μία ανάλυση μίας μετοχής και να βρει τις συνθήκες που θα πρέπει να ικανοποιηθούν για να βγει το σήμα αγοράς ή πώλησης, αλλά να του συγκρίνει ποια από όλες τις μετοχές που τον ενδιαφέρουν, λίγες στην Ελλάδα αλλά χιλιάδες στις ΗΠΑ, και να του υποδείξει τις καλύτερες.

Συνεδρίαση της 19062015