Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση της 30062017





Συνεδρίαση της 29062017





Συνεδρίαση της 28062017





Συνεδρίαση της 27062017





Συνεδρίαση της 26062017





Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση της 23062017





Συνεδρίαση της 22062017





Συνεδρίαση της 21062017





Συνεδρίαση της 20062017





Συνεδρίαση της 19062017