Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση της 30062017

Συνεδρίαση της 29062017

Συνεδρίαση της 28062017

Συνεδρίαση της 27062017

Συνεδρίαση της 26062017

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση της 23062017

Συνεδρίαση της 22062017

Συνεδρίαση της 21062017

Συνεδρίαση της 20062017

Συνεδρίαση της 19062017