Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Συνεδρίαση της 30012019

Συνεδρίαση της 29012019

Συνεδρίαση της 28012019

Συνεδρίαση της 25012019

Συνεδρίαση της 24012019

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Συνεδρίαση της 18012019

Συνεδρίαση της 17012019

Συνεδρίαση της 16012019

Συνεδρίαση της 15012019

Συνεδρίαση της 14012019