Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Συνεδρίαση της 18102019

Συνεδρίαση της 17102019

Συνεδρίαση της 16102019

Συνεδρίαση της 15102019

Συνεδρίαση της 14102019